دیده بان حقوق حیوانات: طی گشت زنی محیط بان ها در پناهگاه حیات وحش و پارک ملی قمیشلو در ۲۰ خرداد ۹۳ به تجمع تعدادی سگ گله در یک نقطه برمی خورند که شوربختانه حادثه ای تلخ را در بر داشته است. سگ ها به یک بره آهو حمله ور شده و در حال خوردن آن بودند. اندک زمانی بعد با آهوی ماده که به دنبال بره اش در همان حوالی سرگردان بوده، برخورد می کنند ولی کاری از آن ها ساخته نبوده است. تنها یک تراژدی تلخ به بار آمده بود.به گزارش دیده بان حقوق حیوانات به نقل از فکر سبز طی اظهارات کارشناسان محیط زیست در دوران شیردهی، مرگ بره آهو ممکن است به خشک شدن شیر در پستان ماده بیانجامد و در خوشبینانه ترین حالت درد شدیدی را برای ماده به همراه دارد که همین امر سبب ضعیف شدن حیوان شده و مرگ یا افتادن به دام حیوانات شکارچی را به همراه دارد.پناهگاه حیات وحش قمیشلو در شمال غربی اصفهان در فاصله ۲۵ کیلومتری اصفهان و ۱۵ کیلومتری شهر تیران و در محدوده جغرافیاییE5127 تا E5100 و عرض جغرافیایی N3305 تا N3243 واقع است. این منطقه از غرب به روستاهای حسین آباد و تندران، از شرق به جهاد آباد و روستاهای دو شهر دهق و علویجه و از سمت جنوب به دربند و از شمال به جاده آسفالته اصفهان ـ علویجه منتهی می‌گردد. پناهگاه حیات وحش قمیشلو دارای آب و هوای معتدل متمایل به گرم بوده و در منطقه‌ای نیمه صحرایی واقع گردیده است.تعارضات و تهدیدات مهم
• عبورکنار گذر غرب اصفهان از منطقه و تقسیم آن به دوقسمت شرقی و غربی
• شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در شمال شرق منطقه
• وجودمیدان تیر و زاغه مهمات ارتش در قسمت شرقی و جنوب شرقی منطقه
• وجود دام در محدوده پارک ملی به دلیل عدم تخصیص بودجه موردنیاز برای خریداری حقوق عرفی از سوی سازمان
• -تعداد دام مازاد بر ظرفیت مراتع منطقه،چرا در خارج از فصل مجاز : رایزنیهایی با ادراه کل منابع طبیعی استان به منظور نظارت بیشتر بر اجرای قوانین ومقررات مربوط در حال انجام است
• تصرفات و واگذاری های غیر قانونی از سوی ارگانهای ذیربط
• شکار غیرمجاز