گرگان - خبرگزاری مهر : تیمار و درمان حیات وحش آسیب دیده در اداره کل محیط زیست گرگان.


منبع:مهر