سلام لطف اگه کسی یه سگ که زیادم سخت نگیره برام پیدا کرد بگه حتما