کمبود ید در پرندگان
اگر پرندگان از رژیم غذایی مناسبی استفاده نکنند دچارکمبود مواد ضروری می شوند و ید هم یکی از این مواد است. کمبود ید بیشتر درباجیرگار ها مشاهده می شود.

کمبود ید ، غده تیروئد را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود اندازه آن از سه میلیمتر به یک سانتی متر برسد. این غده در درون گردن پرنده قرار دارد و فعالیت های بدن پرنده را تنظیم می کند.

انواع و نشانه ها

در این بیماری گردن پرنده متورم می شود و تنفس دچار اختلال می شود و همراه صدا می باشد و در گروهی از پرنده تغذیه هم دچار مشکل می شود.

درمان

همواره از دستور پزشکتان پیروی کنید ولی می توانید یک قطره ید را در دویست و پنجاه گرم آب بریزید و به پرنده خود بدهید.

پیشگیری

استفاده از قطره ید و تغذیه مناسب همواره می تواند مانع بروز این بیماری بشود.

مترجم: gray

مطلب اختصاصی میهن پت