بچه فیلی که دو بار توسط مادرش مورد سوقصد قرار گرفت و جان سالم به در برد، با جاری کردن اشک از چشمهایش تعجب پرورش دهندگان باغ وحش را برانگیخته است. هنوز مسئولین این باغ وحش علت این رفتار غیز طبیعی فیل مادر را نفهمیده و در حال بررسی آن هستند.

مرجع :بیتوته