خواهش میکنم کمک کنید برای این پیشی کوچولو یه صاحب خوب پیدا کنم . 40 روزشه و پسره در حالی که تو جوب انداخته بودنش پیداش کردیم.فقط با این شماره تماس بگیرید 09190647202