زایمان سگ ماده
تولد توله ها ـ زایمان
زمانی گمان می رفت که باید سگ ماده همۀ توله های خود را در عرض دوازده ساعت پس از آغاز زایمان به دنیا بیاورد ، اما اکنون چنین محدودیتی را در این ارتباط بی معنی می دانند . میانگین زمان لازم از آغاز نخستین مرحلۀ زایمان ، بسته به اینکه چندمین زایمان سگ می باشد، بین 36 تا 50 ساعت است ؛ روشن است که نخستین زایمان به زمان بیشتری نیاز دارد.

زایمان در سگ ، همانند انسان و حیوانات دیگر ، به سه مرحله تقسیم می شود : نخستین مرحلۀ زایمان هنگامی است که گردن رحم باز است و آماده خروج تــوله ها می باشد. انقباضات رحمی هر شش یا هفت دقیقه یک بار رخ می دهد ولی نسبتاً خفیف است. این انقباضات محتویات رحم را متناوباً به سرویکس یا گردن رحم ( زهدان ) فشــار می دهند و این عمل ، به همراه اتساع غیر فعال هورمونی، بتدریج باعث باز شدن گردن رحم می شود. این روند می تواند همانند انسان تا 24 ساعت به درازا بکشد . رفتار سگ ماده در خلال این مدت غیر عادی خواهد بود. حیوان با بی قراری به اطراف قدم می زند، محل خوابیدن خود را آماده می نماید ، خُرخُر می کند و از خوردن و آشامیدن خودداری می ورزد . ( اگر چه بعضی از سگهای ماده در این هنگام اشتهای حریصانه ای دارند) . در طول این مرحله اصلاً جای نگرانی نیست . مرحلۀ دوم زایمان هنگامی آغاز می شودکه گردن رحم کاملاً متسع است. این مرحله شامل خروج واقعیِ توله است و بسیار طولانی تر و شدیدتر می باشد. سگ به یک پهلو دراز خـواهد کشیــد و بشدت شــــروع به زور زدن می کند یا دچار حمله های شدید زایمانی می شود. معمولاً ترشح آبکی یا سبز رنگی در این مرحله دیده می شود و به دنبال آن توله خارج می گردد. هنگامی که مرحلۀ دوم زایمان آغاز می شود، سگ را کاملاً تنها بگذارید. اکثر صاحبان سگ ، بویژه در نخستین زایمان ، با نگاه کردن دزدانه یا صحبت کردن برای سگ مزاحمت ایجاد می کنند. این کار روند زایمان را به تعویق می اندازد.به محض اینکه مرحلۀ دوم زایمان سگ ماده آغاز شد، آنرا به مدت هشت ساعت کاملاً تنها بگذارید . اگر پس از این مدت هیچ توله ای دیده نشد ، آنگاه بی درنگ کسی را به دنبال دکتر دامپزشک خود بفرستید ، اما هرگز هراسان نشوید. مرحلۀ سوم زایمان شامل دفع آخرین جفت است. هر توله اتصال رحمی و غشاهای (جفت ) جداگانه ای دارد که معمولاً دیر یا زود بلافاصله پس از توله دفع می گردد.