واگذاری گربه نر سه ساله مشکی دم بریده
امینی 09398753833
لطفا اگر تصمیمتان جدی نیست تماس نگیرید .
شرایط واگذاری : حتما در منزل نگهداری شود و به صورت مداوم هر جند وقت یکبار بنده را باید در جریان حال گربه قرار دهید.

این گربه واقعا آرام و مهربان هست و نیازمند جایی فوری برای نگهداری دارد طول درمان برای دمش 4 تیر به پایان میرسد در صورتی که برای واگذاری بخواهید همان 4 تیر واگذار میشود اکنون در پانسیون حیوانات خانگی هست و طول درمانش را طی میکند . در صورت واگذاری واکسن و عقیم شدن هم به عهده ی خودم میباشد .