دیده بان حقوق حیوانات
: مسوول تنوع زیستی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه از لحاظ قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست مسوول نظارت بر خرید و فروش حیوانات است، گفت: شهرداری تهران از نظر حقوقی در این خصوص نقشی ندارد.
علی باقرپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه امکانات سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی پاسخگوی نظارت و جلوگیری از خرید و فروش حیوانات نادر در سطح شهر نیست، افزود: این درحالی است که مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران از پتاسیل و امکانات خوبی برای کمک به سازمان حفاظت از محیط زیست برخوردار است.باقرپور ادامه داد: رایزنی ها برای امضای تفاهمنامه با اداره کل محیط زیست استان تهران صورت گرفته است و به زودی این تفاهمنامه به امضا می رسد.
وی به خرید و فروش انواع حیوانات وحشی در سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: متاسفانه عده ای از هموطنان اقدام به خرید حیوانات کمیاب می کنند، اما پس از آنکه می بینند امکان نگهداری ندارند، آنها را در سطح شهر رها می کنند.
مسوول تنوع زیستی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از این حیوانات از سوی سازمان آتش نشانی جمع آوری و تحویل سازمان حفاظت از محیط زیست می شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم با امضای تفاهمنامه بین شهرداری تهران و سازمان حفاظت از محیط زیست همکاری های دوجانبه بیشتر از گذشته شود.
باقرپور بیان داشت: حفاظت از تنوع زیستی، جلوگیری از خرید و فروش حیوانات و کاهش آلودگی هوا ازجمله اقداماتی است که در قالب این تفاهمنامه دنبال خواهد شد.
وی در ادامه به تهیه بانک اطلاعات تنوع زیستی از سوی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اشاره و تصریح کرد: متاسفانه ما اطلاعات آماری از تنوع گونه های گیاهی و جانوری در سطح تهران نداریم، اما امیدواریم تا پایان سال جاری بانک اطلاعاتی دقیقی در این خصوص تدوین کنیم.