دیده بان حقوق حیوانات
: روز گذشته جسد یک پلنگ دیگر در جنگل های چمستان استان مازندران یافت شد.

این جسد توسط یک دانشجوی جنگلداری رویت شده و دچار پوسیدگی جزیی شده است.
گفته می شود زمان تقریبی مرگ حدود یک هفته قبل بوده و سن پلنگ کمتر از دو سال تخمین زده می شود.
آثار تله بر جسد پلنگ رویت نشده و دلیل احتمالی مرگ خوردن طعمه مسموم براورد شده. رخدادی که در سالهای گذشته نیز در منطقه مسبوق به سابقه بوده است.