توروخدا حیوانات رو از بچه هاشون جدا نکنید اونا هم مادرن احساس دارن !در بودروم ‫#‏ترکیه‬ مردم سگی رو میبینن که خیس است و یک بچه اش رو به دندان گرفته و گوشه ای پناه میگیره شک می کنن و به گروه امداد و نجات خبر می دن گروه امداد بلافاصله میاد و میبینن در نزدیکی, یک کانال تخلیه ی آب باران است که به دلیل باران شدید در روز های اخیر پر شده با احتیاط کانال رو خالی میکنن با چراغ داخلش رو برسی میکنن و میبینن که ٧ تا توله سگ دیگه در کانال است ولی کانال خیلی تنگ و امکان وارد شدن بهش نیست. سگ مادر که به تک فرزند نجات یافتش داشته شیر میداده رو از دور صدا می کنن اونو به داخل کانال میفرستن و سگ, دونه دونه توله هاشو بیرون میاره هر توله ای رو که بیرون میاره اطرافیان سوت میزنن و تشویق میکنن این مادر فداکار به کمک گروه امداد تونست هر هفت تا توله رو نجات بده

منبع :