دیلی خبر:فعالان فرانسوی وابسته به انجمن‌های حمایت از حیوانات، با توسل به شیوه‌ای جدید، اعتراض خود را به زیاده‌روی فرانسوی‌ها در مصرف گوشت و بدرفتاری با حیوانات در مزارع

اعلام کردند و بسته شدن کشتارگاهی در تولوز درجنوب غرب فرانسه را خواستار شدند.


به گزارش دیلی خبر ، فعالان فرانسویِ مخالف بدرفتاری با حیوانات و زیاده روی دراستفاده از گوشت در تولوز واقع درجنوب غرب فرانسه، با قرار گرفتن در جعبه های کارتنی حمل و

نگهداری گوشت در آن ها حمل و نگهداری می شود، سطح خیابانی را پوشاندند و مردم هم این تظاهرات را دنبال کردند.بر اساس این گزارش، فعالان فرانسوی بر روی برچسب های موجود بر روی این پوشش های پلاستیکی خون مالیده بودند و با این کار تلاش کردند تا میزان درد و رنجی را که حیوانات بر

اثر بدرفتاری متحمل می شوند، به نمایش بگذارند.این تظاهرات درحالی برگزار شد که آمارها در فرانسه، از افزایش مصرف گوشت در چهار ماه اول سال 2014 حکایت دارد./العالم