خرگوش صحرایی اروپایی (نام علمی: Lepus europaeus) خرگوشی است که در سرده خرگوش‌های صحرایی قرار دارد.


مشخصات:

جثه بزرگ‌تر از خرگوش‌های اهلی، گوش‌ها بلند، شبیه گوش الاغ با انتهای گرد و نوک سیاه که این سیاهی یکی از وجوه تمایز آن با خرگوش‌های اهلی است.


زیستگاه:

اکثر زیستگاه‌ها اعم از جنگلی، کوهستانی، بیابانی، استپی، باغ‌ها و مزرعه‌های کشاورزی زیستگاه این گونه خرگوش است.


خرگوش صحرایی اروپایی
وضعیت بقا
LC (iucn۳٫۱)
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: خرگوشیان
تیره: خرگوشان
سرده: خرگوش صحرایی
گونه: خرگوش صحرایی اروپایی
نام علمی
Lepus europaeus
Pallas, ۱۷۷۸
European hare range

منبع:ویکی پدیا