نقل قول نوشته اصلی توسط حمایت نمایش پست ها
خرگوش من هم همین مشکل رو داشت
خواهر من سه سالش بود و خرگوش ماهم بچه بود. خواهرم دو تا پاهای خرگوشرو میگرفت دستش و هی میکشید بعد از چند روز پای چپش رو روی زمین نمیزاشت و میشلید تاااا یک هفته بعد من نگرانش شدم و پاشو بستم یکی دو هفته که گزشت خوب شد از قبلشم بهتر شد. اگه پاش نشکسته بودجای گرم و نرمی براش درست کن و بهش غزای مقوی بده یک ماه طول نمی کشه تا خوب بشه.
خب خدا را شکر رجب خان خوب شد

هرگز هرگز هرگز خرگوش های بی زبونتون رو با بچه ها تنها نزارید

بچه های کوچیک بزرگ ترین دشمن این فرشته ها هستن ندانسته بهشون

آسیب های جدی می زنن

فرستاده شده از Lenovo A3000-Hِ من با Tapatalk