قفس چین چیلا
پیداکردن بهترین قفس برای حیوانتان سخت نخواهد بود اگر دقیقا بدانید که به دنبال چه هستید. چین چیلا ها حیوانات خوبی خواهند بود اگر قفس مناسبی داشته باشند. در زیرهشت نکته اساسی را می آوریم که در تهیه قفس بسیار ضروری است.


پیدا کردن بهترین قفس برای چین چیلابسیار مهم است. زیرا، حیوان شما به امنترین مکان برای زندگی نیاز دارد، تا بتوانددر آن زندگی کنند. این وظیفه شما است که بهترین قفس را فراهم کنید. اما، باید نیازهای او را برشمارید.


1-قفس مناسب دارای ابعاد مناسب است.

چین چیلا یک پستاندار است. بنابراین نیازمند فضای بزرگی جهت حرکت کردن است. قفس مناسب دارای ابعادی است که حیوان در ان به راحتی حرکت کند.


2-قفس مناسب از مواد مناسب تهیه شده است.

چین چیلا یک جونده است. پس انتخاب قفسی که از مواد غیرمضر تهیه شده باشد بسیار مناسب است.


3-قفس مناسب دارای میله های مناسب است.

چین چیلا ها کوچک هستند، پس به راحتی می توانند از میله ها عبور کنند.قفس باید به گونه ای باشد که سر حیوان از آن عبور نکند. زیرا، اگر سر حیوان عبورکند تنه حیوان که بیشتر خز است نیز از آن عبور می کند.

4-قفس مناسب دارای تهویه مناسب است.

دمای نگهداری چین چیلا نباید بیشتر ازبیست و پنج درجه سانتی گراد باشد، پس قفس حتما باید دارای تهویه مناسب باشد.


5-قفس باید فضای کافی داشته باشد.

یکی از عواملی که باعث می شود حیوان نیازمند فضایی بزرگ باشد آن است که اسباب بازی های حیوان بزرگ است و نیازمند فضای زیاد برای قرارگیری در قفس است.


6-قفس باید به راحتی تمیز شود.

چین چیلا ها حیوانات تمیزی هستند پس باید قفس آن ها به صورت روزانه تمیز شود. قفس باید دارای سینی باشد، زیرا چین چیلا فقط در یک گوشه از قفس دسشویی می کنندو این امر نظافت را بسیار ساده می کند.


7-قفس خوب دارای طبقات است.

چین چیلا ها در طبیعت در کوه ها زندگی می کنند. در قفس هم برای ارضا نیاز پرش و بالاخزیدن لازم است که قفس دراری چو***** باشد.


8-بهترین قفس قفسی است که امن باشد.

مهمترین قسمت همین قسمت است. از آن جایی که چین چیلا میله های قفس را می جوند، میله ها نباید دارای رنگ باشد. زیرا، واردبدن حیوان شده وبه او آسیب می رساند.


مترجم: gray

مطلب اختصاصی میهن پت