[IMG]http://www.*******.ir/up/do.php?img=91[/IMG]

طوطی
قرمز شانه (Diopsittaca nobilis) کوچکترین طوطی است که 30-35 سانتی متر (12-14 اینچ) طول دارد.سرزمین مادری این طوطی زمینهای پست استوایی، ساوانا، و سرزمین مردابی ونزوئلا، گینه، بولیوی، برزیل، دور و جنوب شرقی پرو است.این طوطی دارای دوگونه مجاز است.-ماکئو هانس و
ماکائو
نوبل-ممکن است گونه نوع سومی هم داشته باشد که از نظر بال متمایز است اما به جز بال شبیه ماکئو نوبل است.
ماکائو
قرمز شانه ها اغلب در اسارت برای تجارت حیوان خانگی، و گاهی اوقات به عنوان توصیف پرورش (مترجم:برای آموزش پرورش
طوطی
سانان که توی ایران همچین کاربردی نداره) به کاربرده میشود

ماکائو
قرمز شانه در خطر انقراض در نظر گرفته نمیشود ولی جمعیت وحشی آن به علت کاهش زیستگاه هایش کاهش یافته است

[IMG]http://www.*******.ir/up/do.php?img=92[/IMG]

همانند بسیاری ازطوطیها، از کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر، تجارت این طوطی غیر قانونی شده است.

ماکائو
نوبل در فوز دو ایگواکو، برزیل زندگی میکند
ماکائو
قرمز شانه باطول 30(12اینچ)-تا انتهای دم-کوچکترین ماکئو است این
طوطی
دارای پر وبالهای سبز روشن در بدن با آبی پررنگ روی سینه و بالای منقار است و لبه پیشرو در بال، به خصوص در قسمت زیرین، دارای رنگ قرمز است.(این پر و بال قرمز در دوران بلوغ ظاهر می شود.)دربزگتر ها چشم ها نارنجی هستن و دور چشم بدوم پر است (مانند ماکائو های بزرگی مثل آب طلایی)
طوطی
هانس و نوبل را می توان اینطور شناخت هانس با داشتن فک فوقانی سیاه و سفید و نوبل با داشتن فک روشنتر، پایین، بالا، مشخص شود.


منبع پرنده های من