شانه‌داران (Ctenophora) یا شانه‌داران ژله‌ای شاخه‌ای از جانوران هستند که در دریاهای سراسر جهان زندگی می‌کنند. شانه‌داران آبزیان لطیف و شکننده‌ای هستند که معمولاً در آب‌های با جریان زیاد دیده می‌شوند. ۱۰۰ گونه از شانه‌داران شناسایی شده‌است.

شانه‌داران همگی دریازی هستند. ساختمان مدروزی دارند. حرکت آن‌ها توسط ۸ صفحه شانه‌ای نصف‌النهاری است و بازوها اگر وجود داشته باشد دارای سلولهای چسبناک هستند.
برجسته‌ترین ویژگی آن‌ها داشتن دسته‌ای از مژک به نام شانه است که برای شنا کردن از آن بهره می‌گیرند. شانه‌داران بزرگ‌ترین جانورانی هستند که با مژک شنا می‌کنند. این جانداران شناگران آزاد ضعیفی هستند و برخی از گونه‌های آن‌ها شنای موجی شکل دارند و برخی دیگر دارای، حرکت نسبتاً کند و خزنده هستند. این موجودات دارای خاصیت زیست‌تابی می‌باشند.
در شانه‌داران جنس‌های نر و ماده یکی است و جانور دوجنسی است.
شانه‌داران به ستاره‌های دریایی کمی شبیه‌اند و پیش از این با مرجانیان طبقه‌بندی می‌شدند، ولی به علت داشتن ویژگی‌های ساختمانی و زیستی در شاخهٔ جداگانه‌ای جای می‌گیرند.
صفات ویژه


 • ۱-دارای تقارن دو شعاعی (شعاعی + دوطرفی)، روی یک محور دهانی - مقابل دهانی می‌باشند، دارای سه لایهٔ رویشی با مزوگله زیادند، حلقه یا بند وجود ندارد.
 • ۲-بدن کم و بیش کروی است (در بعضی پهن است)، معمولا دارای هشت ردیف صفحهٔ شانه‌ای در خارج هستند. نماتوسیست موجود نیست.
 • ۳-دستگاه گوارش دارای دهان، حلق، معده و مجاری منشعب است.
 • ۴-دستگاه عصبی منتشر است و در آن یک اندام حسی مقابل دهانی وجود دارد.
 • ۵-جنس‌های نر و ماده یکی می‌باشند و سلول‌های مولد از آندودرم مجاری گوارشی واقع در زیر صفحات شانه‌ای تشکیل می‌شوند، رشد و نمو (سیر تکاملی) مستقیم است، تکامل غیر جنسی و تناوب نسل وجود ندارد.همانندی و ناهمانندی با مرجان‌ها


 • همانندی‌ها:
  ناهمانندی‌ها:

  • ۱- تقارن شعاعی دارند.
  • ۲- قسمت‌های بدن روی محور دهانی و مقابل دهانی قرار دارند.
  • ۳- دارای یک حفرهٔ معدی – عروقی و شاخه‌های آن می‌باشند.
  • ۴- مزوگله ژلاتینی دارند.
  • ۵- به استثنای دستگاه گوارش، فضاهای درونی وجود ندارد.
  • ۶- به جز دستگاه گوارش دستگاه‌های دیگری موجود نیست.
  • ۱- هشت ردیف صفحهٔ شانه‌ای دارند.
  • ۲- عضلات مزانشیمی یا مزودرمی موجود است.
  • ۳- دستگاه گوارش حاوی تشکیلات عالیتری است.
  • ۴- یک ناحیهٔ حسی مقابل دهانی دارند.
  • ۵- نماتوسیست موجود نیست.
منبع : دانشنامه ویکی پدیا