کاربرهای عزیز جون یک سگ در خطره ظاهرا صاحب این سگ اون رو توی خیابون ول کرده .من ادرسی که سگو دیدم مینویسم تا اگه کسی تونست به دادش برسه
فلکه دوم صادقیه بطرف ستارخان بلوار شهدای شمالی داخل بلوار شهدای شمالی حوالی کوچه باغ دشت و در داخل بلوار میگردد.سر کوچه ساختمان نیمه کاره است که کارگرای ساختمون میشناسندش .این سگ خیلی ارام و سربراهه