به گزارش سرویس علمی جام نیوز سایت دیلی میل نوشت: یک جفت سنجاب نر از نژادی نادر که روی درختی که با هم بازی می کردند توسط خانواده ای کشف شد و از آنها عکس گرفتند.
منبع:جام نیوز