واگذاری 2 گربه از نژاد انگلیسی (البته این گربه راشن بلو باید باشه)
نر و ماده . 1 ساله و واکسن خورده
دنبال یه صاحب خوب براشون میگردم.
چند روز بیشتر فرصت ندارم.چون صاحبشون میخواد بذارتشون تو خیابون.
در صورت تمایل فقط با شماره تلفن 09191363808 تماس بگیرین