این بچه بز زیبا و بامزه از هنگام تولد به صورت مادرزادی از دو پای عقب فلج بوده است به همین دلیل یک مزرعه حمایت از حیوانات در استرالیا برای کمک به این بزغاله کوچک برای داشتن یک زندگی بهتر اقدام به ساخت یک واکر برای پاهای عقبش می کند و لذت راه رفتن را برای اولین بار به این حیوان زیبا می دهد.منبع : گروه اینترنتی خورشید