شش نوع از این رفتارها وجود دارد که ممکن است 65 درصد همۀ سگها را مبتلا کنند.آنها عبارتند از :
حمله به سگهای دیگر ، مردم یا هر دو .
بالا رفتن از « پای » افراد بالغ ، خردسالان ، اشیاء یا سایر سگها
ادرار کردن در خانه .
خرابکاری ـ جویدن در ، قالی ، قسمتهای درونی اتومبیل و غیره .
تحریک پذیری ، دست زدن به سگ را دشوار می کند و اغلب باعث پارس کردن بیش از حد در خانه یا در حین مسافرت با اتومبیل می شود .
روانه شدن به دنبال سگهای مادۀ فحل یا در جستجوی آنها .


درمان
تا همین اواخر تنها درمان موفقیت آمیز اخته کردن بود و در موارد بسیار شدید می بایست از سگ صرف نظر می شد. تحقیقات اخیر نشان داده است که تجویز دورۀ کوتاهی از یک هورمون جنسیِ ماده که تحت نام تجارتی اُوارید تهیه شده است ، تا 75 درصد موارد را درمان خواهد نمود.
مداوا ممکن است گذرا باشد ولی می توان تا زمانی که کلیۀ رفتارهای نامطلوب از بین نرفته اند درمان را بارها انجام داد. در موارد شدید ممکن است هر هفته نیاز به تزریق مقدار کمی هورمون باشد . مسلماً عاقلانه است که درمان با کلاسهای تربیت سگ توأم باشد .