این خرگوش لقب بازیگوش ترین رو از محلی‌ها گرفته،
بازیگوش‌ترین همراه با خانواده‌اش در مزرعه ای اطراف آمستردام زندگی میکنه.منبع:زورق