نمای ماهواره‌ای از آغاز فوران آتشفشان ایسلند / فیلمفوران آتشفشان گریمسواتن در جنوب شرقی ایسلند که 3 هفته پیش اتفاق افتاد، خاطره آتشفشان ایجاف‌جالاجوکول را که یک سال پیش به فلج‌شدن سیستم حمل‌ونقل هوایی اروپا منجر شد، زنده کرد.
ماهواره GOES 13 ناسا که در زمان آغاز فوران این آتشفشان، ایسلند را در میدان دید خود داشت، موفق شد تصاویر جالبی از آغاز فوران و حرکت ستون خاکستر ثبت کند. این تصاویر هر نیم‌ساعت یک بار گرفته شده و با دقت به سایه ستون خاکستر می‌توانید عظمت این ستون را که بیش از 20 کیلومتر ارتفاع می‌گیرد، درک کنید.
حجم تصویر زیر 1 مگابایت است و برای مشاهده آن، اندکی صبر کنید تا بارگذاری شود. محدوده آبی‌رنگ در آغاز تصویر، محدوده ایسلند را نشان می‌دهد.