گل بنکسیا
( به انگلیسی : Banksia Flower ) گونه‌ای درختچه است که در سرده بنکسیا قرار دارد. این گونه از نوع دولپه‌ای‌های نو استرالیای غربی محسوب می شود. این درختچه بسیار پرشاخه است و گل های بسیار زیبایی دارد.

منبع:جام فتو