بوجانگای دم‌راکتی (Fork-tailed drongo) نوعی پرنده‌ است.

این پرنده حدود یک‌ چهارم از غذای روزانه خود را از طریق فریب دادن دیگر حیوانات بدست میآورد...!

بدین ترتیب که وقتی غذایی را پیدا میکند و رقیبانی را در اطراف خود می‌بیند، صدای هشدار خطر آن موجودات را تقلید میکند...!

بدین ترتیب حیوانات رقیب از ترس شکارچی فرضی فرار را بر قرار ترجیح میدهند و بوجانگا با خیال راحت به سراغ غذا میرود.


بوجانگای دم‌راکتی میتواند حداقل 51 نوع صدای هشدار خطر از خود درآورد که فقط 6 مورد آن مختص خانواده بوجانگاهاست و بقیه مربوط به جانوران دیگر مانند دمعصایی‌ها (میرکت) و لیکوهاست.

جالب اینجاست که بوجانگا همیشه یک صدا را تقلید نمی‌کند و به همین دلیل بر خلاف سرنوشت داستان مشهور چوپان دروغگو، روشَش لو نمی‌رود.

صداي بي صدايي