گل آنومگل آنوم از انواع گیاهان دائمی با گل های صورتی، بنفش، قرمز و سفید است و به راحتی می توان آن را در فضای آپارتمان پرورش داد. مناسب ترین فصل برای کاشت این گل بهار و بهترین روش کاشت از طریق بذر است.برای کاشت گلدانی را در اندازه متوسط انتخاب کرده و آن را از خاک غنی از ماسه، هوموس و بارور کننده های آلی پر کنید. بذرها را در عمق ۱۵ سانتیمتری خاک کاشته و دقت کنید حداقل فاصله میان بزرها ۲۰ سانتیمتر باشد.
گلدان ها را در نورگیر ترین قسمت آپارتمان و در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید. آبیاری گیاه باید به طور منظم و حداقل سه بار در هفته انجام شود، دقت کنید خاک گلدان قبل از آبیاری مجدد مرطوب باشد. برای زهکشی بهتر می توان در کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد و یا از یک زیرگلدانی بزرگ استفاده کرد.استفاده از بارور کننده های محلول هر سه هفته یکبار به رشد گیاه کمک می کند. تکثیر گل آنوم از طریق بذر و قلمه در فصل بهار امکان پذیر است.
www.aftabir.com/.../