باسلام دوستان من توانایی بزرگ کردن 4گربه رو دارم از دوستان بچه گروبه یا گربه خوب داشتن من اردبیلم برام بفرستین خرجش هرچقدر شد پرداخت میکنم ایمیلمehsanmirzahosseini@********** اماده دریافت پیشنهادات شما دوستان خوبم هستم ممنون