آویز ( فوشیا )▪ نام فارسی: آویز ( فوشیا )
▪ نام علمی: Fuchsia
▪ نام تیره : Onagracea
▪ نام انگلیسی: Fuchsia
▪ خصوصیات : ساقه ها بلند و باریک وگلهای آویزان قرمز و صورتی که در تابستان زینت بخش است.
پس از اتمام گلدهی جوانه های انتهایی را هرس کنید تا گیاه برای سال آینده گلدهی بهتری داشته باشد.
▪ نور : به نور فراوان احتیاج دارد ولی نباید اشعه آفتاب به طور مستقیم باشد.
▪ دما : تابستان ( ۱۸ درجه ) و در زمستان ( ۱۰ درجه ) و بهترین درجه ۱۶ درجه می باشد .
هنگامیکه درجه حرارت بالا برود رطوبت را بالا ببرید.
▪ آبیاری: در تابستان هفته ای ۲ بار و در بهار هفته ای ۱ بار و در زمستان هر دو هفته یک بار بعد از شروع گلدهی آبیاری را کاهش دهید تا سطح خاک خشک شود سپس آبیاری نمایید.
▪ غبار پاشی: در بهار هفته ای دو بار و در تابستان به صورت روزانه و در اواخر هفته ای یک بار و در زمستان غبار پاشی ننمایید.
▪ خاک : ( مخلوطی از یک قسمت خاک لوم و یک قسمت پیت و یک قسمت کود دامی پوسیده ) و یا ( دو سوم خاک قوی متعادل و یک سوم خاک برگ و کود تشکیل شده است .) بنابراین رشد آن در هر خاکی میسر است به شرط اینکه اسیدی باشد در حدود ۵_۵/ ۵ مناسب است . اسیدی کردن خاک با سولفات آمونیوم و یا انواع تورب است.
▪ کوددهی: هر هفته یک بار با مواد غذایی مصنوعی از اواخر تابستان و با ظهور گلها گیاه را تغذیه کنید و در طول زمستان تغذیه را قطع نمایید.
▪ ازدیاد: ریشه دار شدن قلمه به طول ۵ _ ۸ سانتیمتر از چوب نرم از اواسط تا اواخر بهار و یا پاییز در دمای ۱۵ ۱۸ درجه و کشت بذر نیز مرسوم است.
▪ عوارض و درمان: سقوط برگها در اثر تشنگی اشت . رشد زیاد گیاه و ظاهر نشدن گلها در اثر تغذیه بیش از حد می باشد. ساقه دراز در اثر نور ناکافی می باشد. باز نشدن غنچه ها و کمرنگ بودن گلها در اثر گرمی هوا است. زرد شدن برگها و سقوط آنها در اثر آبیاری بیش از اندازه می باشد.
● نکته: گیاه را پس از خریداری به محل خنک و نور فراوان منتقل کنید و در اوایل بهار بعد از هرس شاخه خشک شده گیاه ، گلدان را تعویض کنید و از غبار پاشی به جای مواد براق کننده استفاده کنید.

www.aftabir.com/.../دانستنی-های-علوم-کشاورزی-و-دامپروری-گیاهان?...