سلام
در این کلیپ تکثیر ماهی دیسکس هگل رو می بینید که در اسارت انجام میشه