اگه گربه زیادی کسی داره و یا اگه شرایط نگهدارشو دیگه نداره و یا به هر علتی یک عدد یا دو عدد گربه مانده رو دستش !من میتونم نگهداری حداکثر دو تا گربه رو به عهده بگیرم و حتی حاضرم تضمین هم بدم که در شرایط خوبی ازشون نگهداری کنم و واگذار کنندش هم میتونه هر وقت دوست داشت و دلش خواست هماهنگ کنه و بیاد گربه شو ببینه شماره من هست