دوستان کمک
صبح که بیدار شدم دیدم فایترم یه وری مونده روی آب.
انگار قدرت شنا کردن دیگه نداره.


چند تا هم سوراخ کوچیک روی باله هاش هست که تا دیشب اونا نبودن.


رنگشم یکم کدر شده و رنگ بالای سرش یکم عوض شده.
البته رنگش چند روزی هست که یکم تغییر کرده بود اما دیگه اینقدر محسوس نبود.


توجه:
دماشو به تدریج افزایش دادم، اول 24 درجه بود الان رسوندم به 31.
غذا هم میخوره از صبح 2تا کرم خشک بهش دادم خوب میخوره.
اما در کل خیلی بی حال شده و یه جا میمونه.
نمیدونم چیکار کنم.
اساتید لطفاً کمکم کنید.

این پیام رو 2 بار ارسال کردم
دراین صورت میدارن محترم سایت یکیش رو حذف کنند.