سلام دوستان.
امروز صبح بیدار شدم دیدم فایترم خیلی بد حال و یه وری مونده روی آب.


روی باله هاش چندتا سوراخ هست که تا دیشب نبود


رنگشم یکم کدر و رنگ روی سرش هم تغییر کرده.
البته چند وقتی می شد که یکم رنگش تغییر کرده بود اما اینقدر محسوس نبود.


لطفاً فوری، به کمکتون نیاز دارم.