توله خرس قطبی 5 ماهه با تردید روی لبه‌های یخ‌زده آب راه می‌رود و دمای آب را با پنجه‌هایش می‌سنجد و در نهایت با شجاعت به داخل استخر می‌پرد.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران؛ در باغ‌وحشی در روسیه توله خرس قطبی برای اولین بار با شجاعت به داخل آب می‌پرد و پس از کمی دست و پا زدن کشف جدید خود را رها می‌کند و به سمت خانه می‌رود.