به گزارش زیست آنلاین از
عصر ایران- مسابقه پرش خرگوش ها در پایتخت چک برگزاری شد.