از کجا میتونم
همستر
کوتوله بخرم برام فرقی نداره که روبوروفسکی باشه یا روسی