منم میگم کنا رهم نزارشون چون زات گربه این جوریه و نمیشه تغییرش داد هر چقدر هم که مهربون باشه ونخاد بهش آسیب بزنه ممکنه به قصد بازی کردن ناخواستهبلایی به سر جوجه بیاره.