من چند وقتی هس دنباله گربه هستم قبلا گربه داشتم . ترجیها 2یا 3 ماهه باشن تمام وسیله های لازمم دارم هفته ای 1 بارم میبرمش دامپزشکی .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!