دوک فرانسوی (نام علمی: Euthalia franciae) گونه‌ای پروانه است که در تیره پروانه‌های فرچه‌پا و سرده پروانه‌های شاهزاده قرار دارد. این گونه دارای ۳ زیر گونه‌ است.دوک فرانسوی
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: پولک‌بالان
تیره: فرچه‌پایان
سرده: پروانه‌های شاهزاده
گونه: دوک فرانسوی
نام علمی
Euthalia franciae

منبع:ویکی پدیا