به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران؛ الیور در حال عکاسی از یخچال‌های طبیعی قطب جنوب بود که پنگوئنی به او نزدیک شد و کنجکاوانه و بدون ترس به بررسی عکاس پرداخت.