سلام
در این کلیپ یک گله از ماهی وایت آلبینو رو مشاهده می کنید.