سلام
در این کلیپ نوزادان دیسکس رو از نمای نزدیک مشاهده می نمایید
کلیپی فوق العاده است