سلام دوستان
سه تا مکمل تابرنیل دارم چون دیگه استفاده نمیکنم ازشون میذارمشون برا فروش


قیمت هم با توجه به مقدار مصرف گذاشتم


1. تابرنیل آد3ای ::: تاریخ انقضا برج 4 سال 2015 ::: 100 میلی لیتر
قیمت: 23000 تومان


2."" توتال ::: انقضا برج 12 سال 2015:::: 100 میلی لیتر
قیمت: 33000 تومان


3."" کلسیم ::: انقضا برج 12 سال 2015 :::: 20 میلی لیتر
قیمت:15000 تومان
مقدار مصرفو تو عکس مشخص کردمپ ن 1 : ارسال با پست پیشتاز یا سفارشی انجام میشه
پ ن 2 : کسی هر 3 رو بخواد تخفیف خوبی بهش میدم

تـــــــــــــــشکر