جیرجیرک حدودا 2ماهشه، خیلی بغلی و لوسه قرص انگل خورده و کاملا سالمه. در حال حاضر تعدادی گربه معلول و بیمار توی خونه داریم و باعث میشه نتونم خیلی خوب به جیرجیرک رسیدگی کنم و در معرض بیماری قرار میگیره. در صورتی که میدونید به صورت دائمی میتونید ازش نگهداری کنید تماس بگیرید.
تهران. 09354337246 بختیارزاده