اژدهای آبی شرقی گونه ای از خزندگان با اندازه متوسط رو به بزرگ است که بعضا طول آنها با احتساب دم بلندشان به 80 سانتی متر نیز میرسد.
این خزنده دارای سر بزرگ و یک ردیف از از مهره های نوک تیز است که از پشت سرش شروع شده و در طول پشتش ادامه میابد.


عادات:

اژدهاهای آبی شرقی خزنده های نیمه آبزی هستند که در ساحل شرقی استرالیا یافت میشوند. به طور معمول این جانور در کنار نهرها، رودخانه ها و دریاچه ها یافت میشود.
این خزنده میتواند تا 30 دقیقه در زیر اب باقی بماند سپس در حالی که جهت تنفس به سطح اب می آید منطقه را قبل از ورود به خشکی برای خطرات احتمالی بررسی میکند.

رژیم غذایی:

اژدهای آبی شرقی جانوری است که در طول روز و شب در حال فعالیت است. در طول این مدت فعالیت آنها حشرات، قورباغه ها، خرچنگ های کوچک و حشرات آبی را شکار کرده و از میوه ها و توت ها نیز استفاده میکنند.
اژدهاهای آبی شرقی سرتاسر سال در حال فعالیت هستند ولی دربخش های سرد محدوده زندگی آنها، دوره ای را تجربه خواهند کرد که با توقف فعالیتشان همراه خواهد بود.
در اینصورت، جانور ممکن است سوراخ کوچکی زیر یک کُنده درخت یا یک صخره حفر کرده و سپس ورودی را ببندد و در ماه های گرم تر دوباره از حفره خود بیرون بیاید.

تولید مثل:

زمان تولید مثل این جانور فصل بهار است. جفتگیری در نزدیکی راه های آبی صورت خواهد گرفت، جایی که جنس نر از قلمرو خود دفاع میکند.
جنس ماده دورتر از رودخانه و در لانه تخم های خود را میگذارد. لانه های آنها معمولا در خاک ها مرطوب و در داخل پوششی از گیاهان پوسیده شده در ماه های نوامبر تا دسامبر قرار دارند.
اژدهای ماده بین 10 تا 20 تخم میگذارد و نوزادان در ماه های ژانویه و فوریه از سر از تخم بیرون می آوردند.


ترجمه :milad 22
مطلب اختصاصی میهن پت
منبع: Australia Zoo - Home of the Crocodile Hunter - “Conservation through Exciting Education”