واگذاری در مشهد
با سلام.3 تا پیشی ماده 1 ساله ، واکسن زده، دارای شناسنامه و عقیم شده که هر سه خواهرند از اول تو خونه بدنیا آمدند و تو خونه بزرگ شدند.به یک شخص حیواندوست و کسی که سابقه نگهداری از گربه ها را قبلا دارند واگذار میشوند:(lili , joli, lori)
خانه حیاط داشته باشه، تو خونه بخوابند، عکس ازشون به شخص واگذار کننده فزستاده شود.
شماره تلفن منزل و همراه و همچنین آدرس منزل داده شود.

می توانید با این شماره تماس بگیرید. 09151104840