تالاب هورالدورق


نام انگلیسی: Hoor-al-Doragh نام فارسی : تالاب هورالدورق


تالاب هورالدورق در موقعیت جغرافیایی E4846 و N3034 در استان خوزستان قرار دارد.

هور نسبتاُ وسيع دورق در محدودة جنوب غربي خوزستان قرار گرفته است. رود جراحي پس از عبور از شادگان ( فلاحيه) به آن مي ريزد. همچنين نفوذ آبهاي سطحي خليج فارس باعث گسترش اين هور ساحلي گرديده است. منابع طبيعي آن از قبيل ماهي ؛ طيور ( پرندگان) ؛ ني ( قصب) ؛ لويي ( بردي ) و نمک است. همچنين نوعي گياه رطوبت پسند معروف به چولان (کولان) در سطح وسيع آن مي رويد که مورد استفادة حاشيه نشينان هور قرار مي گيرد.


پوشش گیاهی


در بخش آب شیرین تالاب، پوشش گیاهی متنوع و انبوهی رشد یافته که ویژگی خاصی به آن بخشیده و محل بسیار مناسبی برای گذراندن ایام پرندگان مهاجر گردیده است. منطقه آب شور تالاب فاقد پوشش گیاهی است. آن قسمت از تالاب که در جنوب جاده آبادان- ماهشهر واقع است. بدلیل نزدیکی به خلیج فارس و تأثیرات جزر و مد دریا و وسعت شوره زار، دارای پوشش گیاهی 25% و در بعضی از نقاط فاقد پوشش گیاهی است. در قسمت جنـوبی گونه های غالب را علف شور و گیاهان تیره ی گرامینه تشکیل می دهـد و درقسمت شمال جاده آبادان- ماهشهر پوشش گیاهی مطلوب حدود %90-80 و گونه های غالب، جگن و لوئی و گیاهان علفی تیره گرامینه می باشد. بـه طور کـلی پوشش گیـاهی داخل تـالاب از گیـاهان هیگروفیت و مزوفیت دائـمی و فصلی وپوشش گیاهان اراضی حواشی آن به جز نخلستان ها و زمین های زراعی از اجتماعات گیاهان هالوفیت تشکیل شده است


رویش گیاهان آبزی و آبدوست


پوشش عمده تالاب، منطقه ی وسیعی از رویش Shoenoplectus Typha است که دور تا دور آن را به صورت نواری در برگرفته است. این رویش از ماه های اسفند تا آبان به شرط وجود آب کافی در تالاب فعال می باشد و در بقیه ی ماه های سال بویژه در زمستان، قسمت های هوایی خود را از دست می دهد و فقط ریزوم یا قسمت های زیرزمینی آن به شکل غیرفعال باقی می ماند.


رویش گیاهان هالوفیت و گزروفیت


رویش زمین های خشک و شن زارهای حواشی تالاب را گیاهان هالوفیت و گزروفیت تشکیل می دهند.


منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:تالاب هورالدورق