6تا 9 صبح :
وقت بیدار شدن خانم خانه و یا مادر از خواب است, شما هم که طبق معمول در خواب به سر میبرید!
در این ساعات گربه منتظر است! این همان زمانی است که هر فردی از خانواده که به درون آشپزخانه میرود گربه هم به دنبالش روانه میشود!!
چند ساعتی منتظر بیدار شدن یکی از اعضای خانواده مانده است!

حدود ساعت 9 :
معمولا در حال بازیگوشی است, اگر دلتان برایش تنگ شد به کنار پنجره بروید
معمولا در این مکان سرگرم سر و کله زدن با گنجشک ها است!

12 تا 16 :
در این ساعات گربه ی شما گم میشود! اگر کارتن خالی دارید گربه ی شما هم آنحاست!
در حال چرت زدن در هتل 5 ستاره ی خود است!

حدود ساعت 18 عصر :
گربه کم کم بیدار می شود
در این هنگام "روز" برای گربه فرا رسیده است
او شروع به فعالیت هایی نظیر نظافت خود، بازی، غذا خوردن و... (درست مانند صبح ها) می کند
معمولا این ساعت زمانی است که صاحب گربه از کار بازگشته است
یکی از بهترین مواقع برای بازی با گربه همین موقع است

بین ساعات 1 تا 5 صبح :
گربه در اوج فعالیت خود به سر می برد
در حقیقت، این ساعات "روز" گربه محسوب می شود که ارتباط اجتماعی او با هم جنسانش شکل می گیرد
بعضی از گربه ها ترجیح می دهند در این ساعات بخوابند, به خصوص گربه هایی که در روز خواب آرامی نداشته اند
اما آنها که بیدارند گاهی حضور خود را با صدای بلند اعلام میدارند آنهم ساعت 3 نیمه شب, بلندی صدا هم بستگی به این دارد که آیا مهمانی خانه ی شما خوابیده است یا اینکه یکی از اعضای خانواده مخالفنگه داشتن گربه است یا نه؟ مخالفت بیشتر صدای بلندتر : میوووووووووووو

بین ساعات 5 تا 6 صبح :
گربه دومین چرت کوتاه خود را می زند که معمولا برای صاحبش تعجب آور است که او تا این موقع خوابیده، زیرا خبر ندارد که او شب پرباری را گذرانده است!!!