سلام

در صورتی که میگو رد چری و یا رد ریلی برای فروش در شهر رشت دارید از طریق پیام خصوصی با من در ارتباط باشید
ممنون