بعضی خانواده ها هستن که اول با یه حیوونی مخالفن اما به محض دیدن شیرین کاریای اون حیوونه بیشتر از صاحب حیوون عاشق اون میشن..